• E-mail : info@yirmi1.com

PR & İLETİŞİM / EVENT

PR & İLETİŞİM

İTİBAR YÖNETİMİ
Sirketlerin topluma lanse edilmesinde en önemli araçlardan biri olan itibar yönetimi, firmaların sektör imajı kazanabilmesi ve edinmis oldukları statüyü bozabilecek olumsuzluklardan kaçınmasını kapsar.

MARKA YÖNETİMİ
Markalasma sürecinde bulunan firmaların veya hali hazırda marka olan sirketlerin kazanmıs oldukları bu konumu daha etkili hale getirme ve küresel boyutta çalısmalar yapabilmelerini saglama amaçlanır.

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Sunulan bir hizmetin veya ürünün kalitesini, tüketici gözünde artırmayı hedefleyen bir iletisim biçimidir. Aynı zamanda pazarlayıcı ve alıcı arasındaki baglantının güçlü ve verimli olmasını saglar.

MEDYA İLİŞKİLERİ
Sirketin ve sirket faaliyetlerinin lansmanı için yapılabilecek yöntem- lerin medya aracılıgı ile hedeflenen kisi ve kurumlara aktarılması.

LİDER İLETİŞİMİ
Yönetici sıfatında bulunan kisi ve departmanların, örnek olabilecek bir etkinlikte bulunup prezantasyon yapabilecekleri iletisim birimi.

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
Insanlık ve sosyal sorumluluk geregi kurum ve kurulusların belirli konularda egilim göstermeleri ve incelikli tavır sergilemeleridir. Edinilen sorumluluk tüm kurumu kapsar nitelikte olup taviz verilemeyecek hususlar içerir

KONU YÖNETİMİ
Şirketin statüsünü ve kazanımlarını olumsuz etkileyebilecek durumların ve aksiyomların önceden tespit edilmesi islemidir. Kriz ihtimalini ortadan kaldırabilmek adına sunulan iletisim biçimidir.

KRİZ İLETİŞİMİ
Olası bir kriz anında sirketi maksimum düzeyde korumak ve krizin etkilerinden mümkün mertebe kaçınmak için yapılan islemler bütünüdür. Ayrıca krizin en kısa sürede, en az etkiyle atlatılması konusunda yapılan iletisimdir.

SPONSORLUK İLETİŞİMİ
Is ortaklıgı ve is baglantıları güçlendirme; toplum ve hedef kitle karsısında üst düzey bir deger olusturabilme adına yürütülen iletisim türüdür. Tanıtım ve statü kazanımları ile de önemli hedefleri amaçlar.

KURUM İÇİ İLETİŞİM
Firmaların bütünsel olarak yükselip çesitli alanlarda yetkin faali- yetler gerçeklestirebilmesi adına kurum içi iletisimin saglam ve yüksek verimli olması gerekir.

FİNANSAL İLETİŞİM
Kurum ve kurulusların ticari olusumlarını ve amaçlarını düzenley- erek finansal verim olusturulması ve artırılması aksiyonlarını saglar. Bu nitelik bazında fon, masraf, bütçe yönetimleri vb. etmenlerin belirlenmesi ve denetlenmesi de bu birim ile gerçekle- stirilir.

EVENT HİZMETLERİ

YARATICI KONSEPT TASARIMI & UYGULAMALARI
Etkinligin sıra dısı olabilmesi, kamuoyunda dikkat çekmesi ve farkındalık yaratabilmesi adına tüm hikâyesinin yazılması ve bunun çevresinde tasarlanması. Konseptlerin tasarlanmasından, uygulanmasına ve denetlenmesine kadar olan tüm etkinligin yönetilmesi.

YENİ ÜRÜN & PROJE LANSMANLARI
Ulusal ve uluslararası markalara sahip is ortaklarımızın ürün ve hizmetlerinin, basına, kamuoyuna, paydaslara tanıtılması ve bilinirliginin artırılması için yaratıcı fikirler ısıgında farklı etkinlikler tasarlanması ve uygulanması.

BASIN TOPLANTILARI
Ulusal ve uluslararası markaların kamuoyunu bilgilendirmek istedikleri konulara iliskin sektörle ilgili basın mensuplarını bir araya getirerek etkinlikler düzenlenmesi.

VIP ULUSLAR ARASI ETKİNLİKLER
Yirmi1’in Harika Fikirler ile ortaklıgının verdigi güçle dünyanın her yerinde planlanan etkinliklerin kurgulanması ve uygulanması.

YURT İÇİ ve YURT DIŞI BASIN GEZİLERİ
Basın mensuplarıyla, markaların yurt dısındaki yatırımlarını veya merkez ofislerini ziyaret etmek, bu yolla kamu oyunu bilgilendirmek ve ilgili bölgelerde bilinirlik yaratabilmek amacıyla geziler düzenlenmesi.

ROAD SHOW ORGANIZASYONLAR
SatıŞ ve pazarlamaya yönelik olarak, farklı sehir ve ülkeleri kapsayan, yaratıcı fikirlerle beslenmis ve içinde gerilla marketing aktiviteleri de barındıran, katılımcı kitleyi etkilemenin hedeflendigi etkinlikler bütünü düzenlenmesi.

YURT DISŞI & YURT İÇİ GÖSTERİ, KONSER ORGANİZASYONLARI
Ulusal veya uluslararası alanda ün yapmıs tüm sanatçı ve gösteri gruplarının hem yurt içinde hem de yurt dısında teknik donanım, sahne tasarımı, kulis yönetimi, konser giris çıkısı dâhil olmak üzere tüm organizasyonu. Bunların yanı sıra yurt içi ve yurt dısında yapılan tüm etkinlikler için yerli ve yabancı sanatçı, sunucu (Master of Ceremony) ve Celebrity organizasyonları.

FESTİVAL ORGANİZASYONLARI
Ulusal veya uluslararası markalar için belirli bir amaca baglı kalarak durumsal veya dönemsel festival organizasyonları düzenlenmesi.

GERİLLA PAZARLAMA AKTİVİTELERİ
Ulusal veya uluslararası markalar için belirli bir amaca baglı kalarak durumsal veya dönemsel festival organizasyonları düzenlenmesi.